Przejdź do treści

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj!

Maj to szczególny miesiąc w historii Polski. Przed nami trzy ważne święta: 1,2 oraz 3 maja. Wszyscy co roku je celebrujemy, jednak czy tak naprawdę każdy wie z jakiego powodu? Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy? Warto przypomnieć sobie, skąd  wzięły się święta majowe.

1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy

Pierwsze obchody odbywały się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii oraz Francji. Początkowo były nielegalnymi demonstracjami, a dopiero z czasem zostały uznane w wielu krajach. W Polsce to  święto kojarzy się z poprzednim ustrojem, ponieważ w czasach PRL obchodzono ten dzień bardzo uroczyście, a uczestnictwo było niemal obowiązkowe. Każdy szczegół uroczystości był szczególnie dopracowany, nawet hasła na transparentach, a zawdzięczane to było kierownictwu partyjnemu. W 1950r. dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy oraz dniem wolnym.

2 Maja – to Dzień Flagi Państwowej

2 maja jest wyjątkowym świętem, obchodzonym od 2004 roku. W czasach PRLu tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu, w 1945 roku, polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Dziś Konstytucja gwarantuje ochronę prawną symboli państwa, a warunki jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość.

2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.

Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta podczas rozbiorów były zakazane, zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach  w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy święto Konstytucji 3 Maja obchodzono na Litwie.

3 Maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maj

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. Za jej głównych autorów uważa się Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.